Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Miedź elektrolityczna Cu-10, Cu-100, Cu-300
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Znak O
Cu-10 Cu 99,99 2,1
Cu-100 Cu 99,99 123
Cu-300 Cu 99,99 258
Opakowanie zawiera certyfikowane materiały odniesienia w postaci prętów o średnicy 5 mm