Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Miedź elektrolityczna Cu 10/1, Cu 600/1
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Znak O
Cu 10/1 Cu 99,99 3,8
Cu 600/1 Cu 99,99 581
Opakowanie zawiera certyfikowany materiał odniesienia w postaci prętów o średnicy 6 mm