Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Miedź elektrolityczna Cu-100/5
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Znak O
Cu-100/5 Cu99,99 163,7
Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci prętów o średnicy 20 mm i długości 100 mm