Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź o podwyższonej czystości - CS6, CS7
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Ag As Bi Cd Fe Ni Pb Sb Se Sn Te Co B Mn S Cr P Si Zn
CS 6 8,5 0,2 <0,5 (0,06) 20,8 0,8 (0,4) 1,0 <1,0 10,6 <0,05 (0,2) <0,5 0,7 5,4 0,2 (1,5) - 1,4
CS 7 13,7 0,9 <0,5 (0,02) 4,9 4,4 0,9 1,0 <1,0 0,5 <0,05 0,09 <0,5 2,2 7,0 19,,7 (2,4) <1,0 -
Certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 20-30 mm lub w postaci prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm.
(Certyfikowane materiały odniesienia CS6 tylko w postaci dysków).