Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Miedź elektrolityczna Cu 90/1
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Znak S
Cu 90/1 Cu 99,99 83,7
Opakowanie zawiera 250 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów