Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Miedź elektrolityczna CuS-20
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Znak S
CuS-20 Cu 99,99 23,1
Opakowanie zawiera 150 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów.