Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i materiały miedziowe

Ruda miedziowa MR1, MR2
Skład chemiczny [%]
CRM MR1 jest wyprzedany
Numer wzorca Cu Zn Pb Fe Ag As SiO2 Al2O3 MgO CaO
MR 1 1,23 0,040 0,15 1,41 0,0058 0,028 (60) (4,7) (9,6) (3,8)
MR 2 1,61 0,025 0,085 0,88 0,0029 0,013 (22) (4,9) (8,2) (25,1)
Opakowanie zawiera 200 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej