Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk, rudy i koncentraty

Cynk elektrolityczny
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Znak Pb Cd Fe Cu Sn
1 Zn 99,975 110 6,6 12,0 8,0 2,1
Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów.