Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk, rudy i koncentraty

Ruda blendowa - RB7
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Zn Fe Cd CaO MgO Pb S SiO2
RB 7 3,07 8,28 0,033 24,35 15,26 (0,26) (10,3) (0,8)
Opakowanie zawiera 170 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 40 µm.