Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk, rudy i koncentraty

Ruda galmanowa - RG8
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Zn Pb Fe Cd S SiO2 CaO MgO Al2O3 Znutl Pbutl
RG 8 5,40 0,84 6,34 0,047 0,57 2,64 26,45 12,16 0,90 (4,36) (0,72)
Opakowanie zawiera 130 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 35 µm.