Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Miedź elektrolityczna - seria CF
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca As Sb Pb Sn Ni Bi Fe Zn Ag
CF 1 6,7 24,0 33,0 21,0 29,0 12,5 42,0 57,0 45,0
CF 2 1,1 1,4 0,6 - 0,7 - 2,8 2,2 9,0
CF 3 1,8 2,2 8,9 3,2 6,4 - 20,0 3,4 3,2
CF 4 43,0 11,0 1,1 1,0 7,8 1,2 3,7 31,0 18,0
CF 5 2,3 1,9 3,2 1,3 3,0 0,25 98,0 4,7 12,0
CF 6 0,32 0,2 1,8 (0,06) (0,4) (0,012) 1,0 - 12,0
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci prętów o średnicy 6 mm lub 3 mm i długości 100 mm.