Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Cynk, rudy i koncentraty

Spiekany tlenek cynku - TC9
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Zn Pb Fe Cd S SiO2 CaO MgO F Cl
TC 9 53,4 3,77 5,64 0,0049 0,52 5,47 6,96 3,50 0,055 0,033
Opakowanie zawiera 220 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci proszkowej o uziarnieniu 35 µm.