Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz BK 331 - seria BH
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Zn Si Sn Al Ni S Sb P As Mg Bi Pb Fe Mn Cu
BH 1 2,03 4,77 0,044 0,027 0,96 0,012 0,066 0,0047 0,0047 0,0065 0,018 0,74 1,67 0,25 reszta
BH 2 2,99 4,14 0,21 0,079 0,74 0,0092 0,042 0,023 0,015 0,0066 0,014 0,57 1,28 0,54 reszta
BH 3 3,84 3,07 0,37 0,14 0,53 0,0062 0,026 0,039 0,022 0,0075 0,0091 0,40 0,96 1,00 reszta
BH 4 4,91 2,29 0,55 0,22 0,28 0,0064 0,016 0,059 0,054 0,0057 0,006 0,24 0,55 1,46 reszta
BH 5 5,58 1,45 0,69 0,29 0,047 0,0055 0,0054 0,073 0,071 0,0024 0,0019 0,015 0,093 1,80 reszta
BH 6 6,27 1,51 0,32 0,32 0,39 0,016 0,056 0,078 0,078 0,01 0,018 0,017 0,35 0,80 reszta
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.

BH2, BH4, BH5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.