Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz Sn Zn Pb - seria BI
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn Pb Zn Al Fe Sb As Ni Mn Bi P Si S Cu
BI 1 3,19 (6,97) 3,54 0,18 0,42 0,58 0,14 2,41 0,26 0,12 0,70 0,23 (0,025) reszta
BI 2 4,18 (5,48) 5,73 (0,077) 0,31 0,43 (0,11) 1,46 0,15 0,070 0,59 0,13 (0,011) reszta
BI 3 5,01 4,52 7,23 0,034 0,17 0,24 0,052 0,29 0,082 0,028 0,32 0,076 (0,0039) reszta
BI 4 7,69 3,82 10,22 (0,0021) 0,083 0,075 (0,010) 0,083 0,025 0,0030 0,029 (0,0097) (0,0029) reszta
Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.

BI1, BI2, BI3, BI4 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.