Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Srebro i stopy srebra

Srebro Ag 2 N
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Znak N
Ag 2 N Ag 1 2,3
Opakowanie zawiera 195 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci prętów o średnicy 3,9 mm i długości 100 mm.