Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Srebro i stopy srebra

Srebro Ag 10/1
Skład chemiczny [ppm]
Numer wzorca Znak O
Ag 10/1 Ag 1 11
Opakowanie zawiera certyfikowany materiał odniesienia w postaci 2 prętów o średnicy 6 mm i długości 100 mm.