Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz cynowy - seria BL
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn P Fe Pb Al Zn Ni As Cd Mg Sb Mn Bi Si Cu
BL 1 2,58 0,49 0,38 0,25 0,11 0,68 0,25 0,058 0,060 0,051 0,053 0,062 0,024 0,059 reszta
BL 2 4,04 0,29 0,21 0,14 0,15 0,40 0,37 0,039 0,040 0,11 0,039 0,055 0,014 0,031 reszta
BL 3 6,12 0,084 0,10 0,065 0,019 0,15 0,13 0,025 0,022 - 0,021 0,026 0,0099 0,015 reszta
BL 4 8,38 0,010 0,014 0,013 - 0,017 0,015 0,0089 0,0092 - 0,0095 0,0092 0,0058 0,011 reszta
BL 5 11,05 0,0042 0,0061 0,0069 0,00052 0,0078 0,0074 0,00057 0,0015 0,0030 0,0039 0,0011 0,0015 (0,0038) reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 27 mm.
BL1, BL2, BL3, BL4 i BL5 dostępne są jako pojedyncze CRM-y.