Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Chemiczne Certyfikowane Materiały Odniesienia Nikiel

Nikiel elektrolityczny
Skład chemiczny [ppm]
CRM wyprzedany
Numer wzorca S C
Ni/2 149 128
Opakowanie zawiera 100 g certyfikowanego materiału odniesienia w postaci wiórów.