Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz - seria BM
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ni Si Fe Pb Sn P Sb Zn Bi S Al Se Cu
BM 1 0,518 1,40 1,08 0,0241 0,00551 0,00443 0,00431 0,351 0,538 0,0630 0,596 0,0125 reszta
BM 2 1,27 0,985 0,507 0,0163 0,0162 0,00973 0,549 0,0565 0,201 0,191 0,188 0,0956 reszta
BM 3 2,18 0,565 0,00679 0,00784 0,104 0,0941 0,110 0,0198 0,104 0,480 0,109 0,454 reszta
BM 4 2,93 0,398 0,102 0,00231 0,196 0,213 0,200 0,119 0,0110 0,0201 0,00840 0,200 reszta
BM 5 3,67 0,105 0,0107 0,00134 0,539 0,578 0,0152 0,281 0,00658 0,0104 0,00276 (0,00554) reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.