Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brązy Al-Zn-Sn - seria BO
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Al Zn Sn Cd Fe Ni Pb As Cr Mn P Sb Zr Bi Si Cu
BO 1 3,16 7,10 2,54 0,00035 0,0158 0,00517 0,00384 0,00033 0,00327 0,0167 (0,00040) 0,00035 (0,00014) 0,00030 (0,00471 reszta
BO 2 4,03 6,26 1,83 0,00182 0,00569 0,00204 (0,00214) 0,00199 0,00037 0,00102 0,00227 0,00226 (0,00187) 0,00197 0,00979 reszta
BO 3 4,67 5,07 1,17 0,00570 0,0752 0,0683 0,0537 0,00662 0,00548 0,00884 0,00550 0,00568 (0,0106) 0,00660 0,0552 reszta
BO 4 6,15 4,28 0,704 0,00881 0,137 0,111 0,102 0,0115 0,00910 0,00612 0,0100 0,0104 (0,00741 0,0107 0,0951 reszta
BO 5 7,02 3,08 0,117 0,0134 0,218 0,0355 0,0299 0,0161 0,0145 0,0772 0,0155 0,0152 (0,0204) 0,0152 0,0135 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.

BO1, BO2, BO3, BO4, BO5 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.