Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz cynkowo - cynowy - seria WL
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Ni Al Fe Mn Co P Mg Pb As Cd Sb Sn Si Bi S C Zn Cu
WL 1 0,44 0,082 0,072 0,0041 0,0010 0,012 (0,00036) 0,013 0,0010 0,0017 - 0,22 0,057 0,0093 0,020 (0,0050) 3,52 95,54
WL 2 0,32 0,057 0,13 0,0038 0,0065 0,016 0,00097 0,011 0,0078 0,0023 0,0050 0,32 0,046 0,0073 0,0070 (0,0082) 1,56 97,49
WL 3 0,22 0,0034 0,20 0,38 0,0096 0,021 0,0016 0,0083 0,020 0,010 0,0085 0,37 0,0037 0,0050 0,0088 (0,010) 2,21 96,51
WL 4 0,019 - 0,012 - 0,013 - - 0,0066 0,0034 0,0068 - 0,55 0,0019 0,0026 0,0050 (0,0032) 2,97 96,41
WL 5 0,0014 0,0014 0,0025 0,00073 0,019 - - 0,0030 0,0011 0,0038 0,0006 0,73 0,0009 0,0011 0,0019 - 1,61 97,62
WL 6 0,091 0,10 0,31 0,14 0,019 0,032 0,015 0,016 0,024 0,025 0,011 0,80 0,13 0,012 0,017 (0,016) 2,48 95,76
Komplet zawiera 6 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.

WL1, WL2, WL3, WL6 dostępne są w sprzedaży jako pojedyncze CRM-y.