Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brązy Sn-Ni-Fe - seria BN
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sn Ni Fe Pb P Zn Sb Bi Al Se S Si Cu
BN 1 6,47 0,226 0,495 0,0239 0,123 0,135 0,117 0,118 0,00286 0,00335 0,113 (0,00839) reszta
BN 2 6,21 1,64 0,589 0,00514 0,0769 0,369 0,0656 0,0707 0,00371 0,0104 0,213 - reszta
BN 3 9,29 1,04 0,153 0,0054 0,00038 0,0625 0,0088 0,00098 0,00126 - (0,0017) - reszta
BN 4 9,81 0,635 0,0216 0,0145 0,0066 0,00771 0,0055 0,00595 0,00055 0,0134 0,112 (0,00064) reszta
BN 5 11,82 2,69 0,00731 0,00612 0,0634 0,0560 0,0314 0,0298 0,0245 0,00636 0,0018 (0,00211) reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.
BN1, BN2, BN3, BN4 i BN5 dostępne są jako pojedyncze CRM-y.