Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Ołów i jego stopy

Ołów antymonowy - seria PMA
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Sb Cu Ag Bi Cd Sn Te In As Zn
PMA1 1,90 0,0523 0,0425 0,0442 0,00862 0,102 0,0780 0,0075 0,380 0,0055
PMA2 1,08 0,0941 0,0763 0,0602 0,00116 0,324 0,0097 0,0541 0,262 0,011
PMA3 0,69 0,0189 0,0118 0,0349 0,00912 0,536 0,0521 0,0311 0,159 -
PMA4 0,18 0,0052 0,0041 0,0284 0,0175 0,0526 0,0374 0,0046 0,0610 0,0026
Komplet zawiera 4 certyfikowane materiały odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 30 mm.