Certyfikowane Materiały Odniesienia

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, obok podstawowych kierunków działalności zajmuje się również wytwarzaniem certyfikowanych materiałów odniesienia dla metali nieżelaznych i ich stopów. W ofercie posiadamy certyfikowane materiały odniesienia spektralne (do kalibracji aparatury spektralnej) i chemiczne (do analiz).

Spektralne certyfikowane materiały odniesienia mają postać dysków o średnicy 40 mm i wysokości od 20 mm do 30 mm oraz prętów o średnicach 6 lub 10 mm i długości 100 mm.

Chemiczne certyfikowane materiały odniesienia mają postać proszków o określonej granulacji (rudy i koncentraty), wiórów (metale) oraz prętów o różnych wymiarach.

Każdy certyfikowany materiał odniesienia analizowany jest przez co najmniej pięć laboratoriów w tym instytucji naukowo - badawczych. Świadectwa certyfikowanych materiałów odniesienia zawierają średnie wartości stężeń każdego pierwiastka oraz wartości przedziału ufności lub niepewności, wykaz laboratoriów uczestniczących w atestacji oraz metody analityczne stosowane do certyfikacji.

Od maja 2021 roku posiadamy akredytację producenta materiałów odniesienia na zgodność z normą PN-EN ISO 17034, przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy do poniższego katalogu oraz kontaku z nami:

Kontakt >>>

 

Certyfikowane materiały odniesienia w naszym KATALOGU zestawiono w następujące grupy materiałowe: