Spektralne CRM Cu Pb Zn Sn Ag Ni Cd Al Chemiczne CRM Cu Zn Ag Ni

Spektralne Certyfikowane Materiały Odniesienia Miedź i jej stopy

Brąz BK 31 - seria BE
Skład chemiczny [%]
Numer wzorca Si Mn Fe Zn Ni Sn P Pb Cu
BE 1 2,34 1,69 0,047 0,52 0,012 0,014 0,051 0,028 reszta
BE 2 2,82 1,35 0,078 0,027 0,29 0,041 0,024 0,023 reszta
BE 3 3,26 1,10 0,10 0,19 0,10 0,13 0,039 0,012 reszta
BE 4 3,91 0,51 0,19 0,13 0,048 0,11 0,0070 0,0061 reszta
BE 5 2,08 1,20 0,23 0,36 0,20 0,30 0,013 0,0052 reszta
Komplet zawiera 5 certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci dysków o średnicy 40 mm i wysokości 25 mm.